Haber

2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, “Enflasyon artışının Türkiye iktisadı, bilhassa vatandaşımızın üzerindeki tesirlerinin farkındayız. Hükümet gerekli önlemleri almak için gece gündüz çalışıyor.” dedi.

Kurtulmuş, 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti Kümesi ismine kelam aldı.

Dünya iktisadının, Kovid-19 salgını nedeniyle uzunca müddettir birinci defa karşılaşılan önemli belirsizlikler, güçlü kaoslar ve krizlerle karşıya kaldığını söyleyen Kurtulmuş, yaşanan sürecin sadece ekonomik değil birebir vakitte siyasi, toplumsal ve askeri esaslı değişiklikleri de gündeme getirdiğini lisana getirdi.

Ocak 2020’den itibaren global iktisadın her alanını etkileyen gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, tedarik zincirlerinin kırılmasının ve buna bağlı olarak emtia fiyatlarındaki yüksek artışın bütün dünya ekonomilerini tesir altına aldığı bir devirden geçildiğini söz etti.

Enerji ve besin fiyatları ile lojistik ve navlun fiyatlarındaki harika yükselişlerin, dünya iktisadında önemli fiyat artışlarına neden olduğunu belirten Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna ortasındaki savaşın yarattığı krizin, dünya piyasalarında bilhassa güç ve besin fiyatlarındaki artışı körükleyen temel nedenlerden olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin, Ukrayna ve Rusya’ya ilişkin tahılların dünya piyasalarına çıkabilmesi için inançlı bir koridor oluşturulması konusunda üzerine düşen çalışmayı titizlikle yerine getirdiğine işaret etti.

“Güçlü olduğunu zannettiğimiz ekonomilerde bile resesyon riski ortaya çıktı”

Son 35-40 yılın en yüksek global enflasyonuyla karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Kurtulmuş, “Yaklaşık yüzde 6,7’lik enflasyon dünya iktisadının on yıllar boyunca karşılaşmadığı son derece yüksek bir sayı hatta buna paralel olarak ABD de dahil olmak üzere güçlü olduğunu zannettiğimiz ekonomilerde bile resesyon riskinin ortaya çıktığı ve bu hususların konuşulmakta olduğunu görüyoruz.” dedi.

Bu devirle birlikte bir gerçeğin daha yakından gözlemlendiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Artık dünya iktisadı, ulusal ekonomiler ile çok iç içe geçmiş, dünyadaki rastgele bir yerdeki ekonomik gelişme, dünyanın bütün ülkelerini ve bütün ekonomilerini tesirler hale gelmiştir. Bu manada Rusya’ya yapılan yaptırımların da dünya ekonomisindeki bu olumsuz gelişmeleri olağanüstü önemli biçimde etkileyen bir işlev icra ettiğini daima bir arada görüyoruz. Yeniden bütün bunların sonucu olarak global iktisatta maalesef önemli bir yavaşlama ortaya çıktı. 2022 için global iktisattaki büyüme yüzde 4,5’ten yüzde 3 düzeylerine indirildi. Bu gelişmelerin dünyada rastgele bir ekonomiyi tesiri altında bırakmaması mümkün değildi. Hiç kuşkusuz Türkiye de bundan etkilendi.”

“Aralık 2021’den itibaren dövizde ortaya çıkan fevkalâde oynaklık ve yükselişin, dolarizasyonun dengelenerek, Türk parasının özendirilerek bunun bir formda önlenmesi ile ilgili çalışmaları hükümet sürdürmektedir. Enflasyon artışının Türkiye iktisadı, bilhassa vatandaşımızın üzerindeki tesirlerinin farkındayız. Hükümet gerekli önlemleri almak için gece gündüz çalışmaktadır. Bu gayeyle kısa, orta ve uzun vadede alınacak önlemlerin her birisi ayrıntılı olarak çalışılmakta ve bunların ekonomi üzerindeki tesirlerinin bir an önce ortadan kaldırılması için gayret verilmektedir. Bu çerçevede bilhassa pandemi sonrasında ortaya çıkan süreçte besinde, güçte ve konut alanında arz güvenliğini artıracak ve böylelikle üretim maliyetlerini de düşürerek orta vadede enflasyonun tesirlerini azaltacak çalışmalarının üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Yeniden uzun vadeli enflasyonun tesirlerini azaltmak için katma pahası yüksek alanlar özendirilmekte, buradaki çalışmalara odaklanılmakta ve bilhassa Ar-Ge ve yerli üretim desteklenmeye çalışılmaktadır.”

Vatandaşın alım gücündeki azalma ve gerilemeye de değinen Kurtulmuş, “Hükümet, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünü artırabilmek için birtakım önlemleri almaktadır. Örneğin daha dün kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşlarımızın alım gücünü olumlu halde etkilemek için personel ve memur emeklilerine ve çalışanlarına ayrıyeten taban fiyatla hayatlarını idame ettirmek durumunda olanlara yapılacak çalışmalardan bahsetmiş ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu her iki alandaki vatandaşlarımıza da fiyatlarındaki iyileştirilme ile alım güçlerini üste çıkartacak çalışmalar gerçekleşecektir.” sözlerini kullandı.

“Dünyada birçok iktisat ek bütçe yapma gereği duydu”

Kurtulmuş, fiyat değişmelerine paralel olarak dünyada birçok iktisadın ek bütçe yapma gereği duyduğunu belirterek, Almanya, Finlandiya, Güney Kore ve Japonya’yı örnek verdi. Brent petrol fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye’nin petrolü ve doğalgazı olan bir ülke olmadığını, bu manada bütçeyi revize etmek mecburiyetinde kalındığını söyledi.

Enflasyon karşısında vatandaşları ezdirmemek için bu türlü bir bütçe ayarlamasına gidildiğini anlatan Kurtulmuş, “Bu ek bütçe vatandaşlarımıza, dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza, alt gelir kümelerine direkt doğruya yapılacak olan dayanakların karşılanabilmesi, finanse edilmesi için TBMM’ye getirilen bir bütçedir, Meclis’ten bu bahiste müsaade talep edilmektedir.” diye konuştu.

Bu ek bütçenin nereden karşılanacağına ait Kurtulmuş, “Bu bütçenin tamamı; hiçbir formda vatandaşımıza ek vergi konulmadan, vatandaşımızın vergi ölçülerini artırmadan, güçlü büyümenin getirmiş olduğu vergi ölçülerindeki artışlarla karşılanacaktır. Ayrıyeten ‘Ek bütçenin ne kadarı faize gidiyor?’ sorusu da geliyor. Bu ek bütçenin yalnızca yüzde 8,3’ü faize gidiyor.” sözlerini kullandı.

Kurtulmuş, “Bu hükümetin bütçe ve ek bütçe üzerindeki temel görüşü; Türkiye’nin ana istikameti olan ‘Yeniden Güçlü Büyük Türkiye’ istikametinden ayrılmadan süratli bir biçimde yürümesini sağlamaktır.” dedi.

“İlave 5 milyonluk istihdamla Türkiye pandemi öncesindeki düzeylere tekrar geri döndü”

2022’nin birinci çeyreğinde iktisadın yüzde 7,3 büyüdüğünü, toplam ihracatın 248 milyar lira olduğunu bu sayıyla birlikte Türkiye’nin dünyadaki global ticaretin yüzde biri düzeyine çıktığını hatırlatan Kurtulmuş, “İftihar edeceğimiz bir tablo da; ağır pandemi kaidelerine karşın toplam istihdamın 30,4 milyona çıkarak ek 5 milyonluk istihdamla Türkiye’nin pandemi öncesindeki düzeylere tekrar geri dönmüş olmasıdır. Bu OECD sayısıdır.” diye konuştu.

“Türkiye, pandemi koşullarında ve dünya ekonomisindeki bütün ağır şartlara karşın kendi petrol ve doğal gazını arama kararlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir.” diyen Kurtulmuş, yalnızca Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, Adana’da bulunan petrol rezervi, Doğu Akdeniz’de bulacağı petrol ve doğalgazlarla Türkiye’nin düzey yükselteceğini söyledi.

“NATO üyesi olmak istiyorsa bu beyefendiler, evvel teröre verdikleri takviyesi kesecekler”

Türkiye’nin terörle gayretindeki kararlılığın, destansı bir kararlılık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Sadece Türkiye’yi rahatsız eden terör örgütleri değil, dünyadaki terör örgütlerinin tamamı, ensesi kalın, dünyanın kodamanları ve dünyanın hükümranları tarafından desteklenmektedir. Bir an için, bu terör örgütlerine silah verilmediğini, lojistik takviye verilmediğini, istihbarat dayanağı verilmediğini, siyasi takviye verilmediğini düşünün, dünyada bir tane terör örgütü bir hafta ayakta kalamaz. Artık Türkiye, NATO üyesi olarak, 70 yıldır NATO’nun ağır yükünü ve kahrını çeken bir ülke olarak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya adaylık sürecinde elindeki bu kozu yalnızca bir koz olarak değil, kendi tezlerini dünyaya anlatmak için sonuna kadar kullanacaktır. Çok açık söylüyorum; biz bölgemizde Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde ve bölgedeki öteki ülkelerde kimin hangi örgütlere silah verdiğini, kendi ülkelerinin başkentlerini bu terör kümelerinin nasıl siyasi propaganda alanı haline getirdiklerini çok düzgün biliyoruz. Münasebetiyle NATO üyesi olmak istiyorsa bu beyefendiler, evvel teröre verdikleri takviyesi kesecekler ve Türkiye’nin terörle uğraştaki kararlılığını destekleyeceklerdir.”

Bir diğer muvaffakiyetin ise Adalar Denizi üzerindeki haklar olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye hiçbir halde bir oldubittiye müsaade etmeden Yunanistan’daki adaların silahlandırılmasına seyirci kalmayacak, Türkiye’nin Adalar Denizi’ndeki haklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin haklarından da hiçbir halde vazgeçmeyecek, sonuna kadar gidecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Neo emperyalizmin yeni taktiklerinden birinin “vekalet verdikleri örgütler üzerinden vekalet savaşları yürütmek” olduğunu lisana getiren Kurtulmuş, “Görüyoruz bunun acısını. Artık o denli anlaşılıyor ki; vekil örgütlere ilaveten dünyadaki birtakım emperyalist ülkeler, vekil devletleri ortaya sürmeye çalışıyorlar.” dedi.

“Adalar Denizi’nde bir oldubittinin gerçekleşmesine Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz”

Yunanistan ile sıkıntıları barışçıl bir biçimde çözmek istediklerini belirten Kurtulmuş, “Şimdiye kadar olduğu üzere diğer ülkelerin sırtlarını sıvazlayarak Yunanistan’ı öne sürmelerine evvel Yunanlı siyasetçiler müsaade etmemelidirler. Ukrayna’nın durumunun ne olduğu ortadadır.” tabirlerini kullandı.

CHP Küme Başkanvekili Engin Altay, Ulusal Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki 23 adanın 16’sını silahlandırdığını söylediğini belirterek, “Sayın Kurtulmuş, ‘Adalar Denizi’ndeki başarımızdan övünüyorum’ dedi. Bu, bizim değil fakat AK Parti milletvekillerinin akıllarıyla alay etmektir. Seçim yaklaşınca adaların akıllarına gelmesi ve adalar üzerinden ulusal hisleri kaşıyarak oy alacaklarını zannetmesi de çok büyük bir yanılgıdır.” dedi.

Bunun üzerine Kurtulmuş, “Adalar Denizi’nde bir oldubittinin gerçekleşmesine Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili olarak hem Yunanistan’la çalışmalarımızı, görüşmelerimizi bir taraftan sürdürecek bir taraftan da buradaki meselelerin çözülmesi için elimizden gelen uğraşı sarf edeceğiz.” karşılığını verdi.

Kurtulmuş, Adalar Denizi üzerinden bir siyasi polemik çıkarmak, bundan ötürü seçimde birkaç tane oy almak üzere bir zilletin içerisinde asla olmayacaklarını vurguladı.

AA / Sinan Uslu – Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir