Sağlık

Doktor hatası: Malpraktis davası nedir

Sağlık personelinin soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hekimlerimiz de hâkimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur” dedi.

Malpraktis kelimesini ilk kez duyan binlerce vatandaş, “malpraktis davası nedir” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki malpraktis nedir, malpraktis davası ne demek? İşte anlamı…

Malpraktis nedir

Genel olarak tıbbi malpraktis, en basit anlamıyla doktor veya hastane hatası olarak geçer.

Diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir.

Tıbbi malpraktis (kötü hekim uygulaması) kavramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır:

“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması”

Malpraktis davaları

Malpraktis nedeniyle tazminat davası; hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanmaktadır.

Tıbbi malpraktis nedeni ile eser ya da vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davaları, tüketici mahkemesinde görülür.

  • Şirket, gerçek kişilerin işletici olduğu özel hastaneler ya da adi ortaklık aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya ise, tüketici mahkemeleri görevlidir.

  • Kamu hastaneleri ya da sağlık kuruluşları aleyhine açılan tıbbi malpraktis nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevli olan mahkeme ise,“idare mahkemesi” olarak düzenlenir.

  • Tüm kamu hastaneleri, yani araştırma hastaneleri, devlet hastanesi, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi gibi hastanelerde ortaya çıkan tıbbi malpraktis durumlarında, tam yargı davası olarak da tanımlanan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevi ise, idare mahkemesine aittir.

  • Devlet üniversitesi ya da vakıf üniversitesi hastanelerinde meydana gelen doktor uygulama hataları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi ise, idare mahkemelerine aittir.

  • Aile sağlığı merkezi ya da benzer niteliklere sahip olan kamu sağlık kuruluşlarına karşı açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi ise, idare mahkemesine aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir