Haber

Dünya harikası Pamukkale’yi tehlikeye atacak SİT kararı

Kar beyazı doğal yapısıyla Türkiye’nin eşsiz köşelerinden Pamukkale’de Hierapolis Antik Kenti’ndeki, dünyaca ünlü travertenlere komşu arazinin SİT statüsü mahkeme kararıyla düşürüldü.

Kar beyazı doğal yapısıyla Türkiye’nin eşsiz köşelerinden Pamukkale’de Hierapolis Antik Kenti’ndeki, dünyaca ünlü travertenlere komşu arazinin SİT statüsü mahkeme kararıyla düşürüldü.

Pamukkale’de travertenlere 500 metre uzaklıkta bulunan 31 bin 704 metrekare arazinin SİT alanında çıkarılmasına ait birinci talep Aydın Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Konseyi tarafından 20 Ekim 2017’de reddedildi. Zira tarla statüsündeki arazi Hierapolis Antik Kenti içerisinde kalıyordu.

Arazi sahipleri durmadı, Müdafaa Yüksek Kurulu’na itiraz etti. Yüksek Konsey da 21 Şubat 2018 günü Bölge Kurulu’nun ret kararın gerçek olduğuna ve kararın geçerli olduğuna karar verdi.

Arazi sahipleri istedikleri sonucu mahkemeden çıkardı. Denizli Yönetim Mahkemesi Müdafaa Kurulu’nun kararını iptal etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İzmir Bölge Yönetim Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu da 2019 yılında reddedilince türel olarak yapacak bir şey kalmadı.

Mahkeme kararı doğrultusunda Bölge Muhafaza Şurası 2. derece olan sit statüsünü 3. derece arkeolojik sit olarak değiştirdi. İlgili tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu kütüğünde bulunan, “2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin silinerek, “Tamamı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” biçiminde şerh konulmasına karar verildi.

“YENİ YAPILAŞMAYA MÜSAADE VERİLEMEZ” 

Aydın Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Heyeti Kararı’nda şu çarpıcı tespitlere yer verildi:

  • İkinci derece arkeolojik sitler, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin eseri olup, yaşadıkları evrelerin toplumsal, ekonomik, mimari ve gibisi özelliklerini kısmen yansıtan yerleşim alanları ve toplumsal yaşama bahis olmuş alanlardır.
  • 2. derece arkeolojik sitler müdafaaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında motamot korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda yeni yapılaşmaya müsaade verilemez.
  • Bu kapsamda prensip kararıyla 2. derece arkeolojik sit statüsünün bilimsel çalışmalar dışında motamot korunacak nitelikli alanlardandır.
  • İtiraza husus alanın tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın tarla vasıflı olduğu ve parsel üzerinde rastgele bir yapılaşmanın bulunmadığı görüldü.

MAHKEMEDEN FARKLI GEREKÇE

Denizli Yönetim Mahkemesi’nin kararında alanın pozisyonu itibariyle sağlıklı, çevresel özellikleri koruyan ve gözeten ve birebir vakitte bölgede vakit içinde etraftaki turizm alanlarının kıymetli bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlayacak, muhtemel etrafa uygun olmayan ve kaçak yapılaşmayı ortadan kaldıracak, sürdürülebilir bir doğal, tarihî arkeolojik ve kültürel turizmi geliştirecek formda sit statüsünün yine ele alınmasının uygun olacağı belirtildiği..

“MAHKEME KARARI SİT STATÜSÜYLE ÇELİŞİYOR”

2577 sayılı idari yargılama Yöntemi Kanunu’nun 28. Unsurunda, “Danıştay bölge yönetim mahkemeleri, yönetim ve vergi mahkemelerinin temele ve yürütmenin durdurulmasına ait kararlarının icaplarına nazaran yönetim, gecikmeksizin süreç tesis etmeye mecburdur.

Bu kapsamda itiraza bahis kararın parselde belirlenen 2. derece arkeolojik sit statüsü üstte anılan mevzuat kararlarında belirtilen kaideleri karılamamakta ve anılan mahkeme kararında tanımlanan sit statüsü ile çelişki gösterdiği bedellendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir