Haber

İlahiyatçılardan ‘Alevi aday’ tartışmalarına yönelik açıklama: Ayrımcılığa hayır!

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Millet İttifakı’nda kimin aday olacağı gündemden düşmüyor. Son günlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak isimler üzerinden yapılan “Alevi aday” tartışmaları geniş kesitler tarafında rahatsızlık yarattı.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun mümkün adaylığı üzerine gündeme gelen tartışmalara ilahiyatçılar açıklamada bulundu.

İlahiyatçılar “Son periyotta Alevi – Sünni farklılaşması temelinde yürütülmek istenen mezhepçi ayrımcılığa karşı Türkiye’mizin birlik ve bütünlüğünü savunmak için işbu bildirgeyi kamuoyumuza açıklamayı gerekli gördük” sözleriyle yaptıkları açıklamada, “Tarihimizin ve kültürümüzün bir modülü olan dinî yorum farklılıkları ve kültürel çeşitlilik, ülkemizin zenginliğidir. Bu nedenle İslam’ın doğuşundan günümüze kadar yaşanan inançsal ve sosyopolitik tecrübelerle teşekkül etmiş olan mezhepsel ve meşrepsel kimlikler muhakkak bir ayrışma ve ötekileştirme sebebi olarak görülmemeli ve kullanılmamalıdır” dedi.

İşte o açıklama:

AYRIMCILIĞA HAYIR!

“Bizler; Sünni gelenekten gelen ilahiyatçılar ve İmam Hatip Lisesi mezunları olarak; son periyotta Alevi – Sünni farklılaşması temelinde yürütülmek istenen mezhepçi ayrımcılığa karşı Türkiye’mizin birlik ve bütünlüğünü savunmak için işbu bildirgeyi kamuoyumuza açıklamayı gerekli gördük.

Tarihimizin ve kültürümüzün bir modülü olan dinî yorum farklılıkları ve kültürel çeşitlilik, ülkemizin zenginliğidir. Bu nedenle İslam’ın doğuşundan günümüze kadar yaşanan inançsal ve sosyopolitik tecrübelerle teşekkül etmiş olan mezhepsel ve meşrepsel kimlikler katiyetle bir ayrışma ve ötekileştirme sebebi olarak görülmemeli ve kullanılmamalıdır. Çünkü aziz dinimiz İslam tefrika dini değil vahdet dinidir. İslam kesrette vahdeti, diğer bir tabirle çokluk içinde birliği temel alan ilahî bir barış ve iyilik projesidir.

Öte yandan tarihte yaşanan kimi acıları kaşımak ve kanatmak bugünümüze ve geleceğimize ait rastgele bir faydayı haiz değildir. Bilakis bu çeşitten yaklaşımlar herkes ve her kesim için telafisi sıkıntı ziyanlara sebebiyet verecektir. Bu nedenle mefsedeti değil maslahatı gözeterek hep birlik ve bütünlüğü savunmak, kardeşlik ve sevgiyi öğütlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmek hepimiz için imanî ve İslamî bir sorumluluktur.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed; Medine’de Mekkeli muhacirlerle Medineli ensarı kardeş ilan ederek İslam’ın kardeşlik ve iyilik fikrini hayata geçirmiş ve tarihin belleğine nakşetmiştir. Ayrıyeten Veda Hutbesi’ndeki konuşmasıyla da bu kardeşliği ve barışık yaşama projesini daha da perçinlemiştir.

İslam ayırmak ve bölmek için değil birleştirmek ve bütünleştirmek için vahyedilmiş ilahi bir nizam olarak yolumuzu aydınlatan sönmez bir ışıktır.

Nitekim aziz kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Âl-i İmran Müddeti 103. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Hep birlikte Allah’ın ipine sıkı sıkıya sarılın ve sakın ayrılığa düşmeyin…”

Bu ilahi ihtara sadakat ve itaat, her müminin kutsal vazifesidir. Ayrılığa düşmemek ve ayrımcılığı reddetmek, hem kişisel hem de toplumsal manada Müslümanların temel düsturlarındandır.

Gerçek şu ki; İslam, toplumsal ve siyasal ömürde eşitlik ve adaleti temel almayı buyurur. Her türlü düzenleme ve uygulamanın adil ve eşitlikçi bir anlayışla ihdas edilmesi İslamî bir zorunluluktur. Bu nedenle rastgele bir makama getirilecek veya seçilecek kişinin ırkına, inancına, mezhebine, kabilesine bakılmaz. Çünkü sevgili peygamberimiz; “emanetleri ehline veriniz” diye buyurarak aranacak kuralın ehliyet olduğunu ortaya koymuştur. Ehliyet; adaleti, liyakati, maslahatı ve meşvereti içerir.

İslam’ın meşveret prensibinin bir tezahürü olduğuna inandığımız Türkiye Cumhuriyeti, farklı inançlara ve çeşitli kültürel kimliklere sahip yurttaşları bulunan 84 milyon nüfusa sahip aziz milletimizin bir ortada ve barış içinde yaşama iradesini temsil etmektedir. Bu iradeyi zaafa uğratacak görüş ve yaklaşımlar katiyetle kabul edilemez. Bireylerin ırkı, lisanı, dini ve mezhebi üzerinden yürütülecek ayrıştırıcı mümkün propagandalar, varlık ve dirliğimize kasteden meşum faaliyetlerdir. Bu faaliyetlere karşı büyük Anadolu bilgesi Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin; “bir olalım, iri olalım, canlı olalım!” kelamları rehber edilmelidir. Böylelikle başta Batı yayılmacılığı olmak üzere her türlü iç ve dış yıkıcı hücumlara karşı toplumsal yapımız daha da güçlü hale getirilmelidir.

Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Hristiyanı, Yahudisi, inananı ve inanmayanı ile milletimizin bütün bireyleri kıymetlidir. Geçmişi binlerce yıla dayanan aziz milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak, her türlü siyasi ve toplumsal faaliyette gözetilmesi gereken en temel prensibimizdir. Bu prensip sağduyumuzun ve politik görüşlerimizin temelini teşkil etmelidir. Bu bağlamda Alevilik ve Aleviler, tıpkı öbür inançsal ve kültürel kimlikler üzere tarihimizin yadsınamaz bir gerçeği ve ülkemizin en nadide değerlerindendir. Alevilik ve Alevilere karşı muhtemel ötekileştirme ve ayrıştırmaları kesin bir lisanla reddettiğimizi tüm kararlılığımızla açıklıyoruz.

Bizler bu görüş ve unsurlar çerçevesinde, siyaset özneleri başta olmak üzere halkımızın her bir ferdini azami hassaslığa ve yüksek bir sorumluluk hissiyle hareket etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın kardeşliğimiz.

Yaşasın birlik ve bütünlüğümüz.

İMZACILAR:

Cemil KILIÇ (İlahiyatçı Yazar)

Prof. Dr. İsrafil BALCI (İlahiyatçı – akademisyen)

Nazif AY (İlahiyat ve Kelam Uzmanı- Yazar)

İhsan ELİAÇIK (İlahiyatçı – Yazar)

Fatma YAVUZ (İlahiyatçı – Yazar)

Yaşar KOÇER (İmam Hatip mezunu- Ruhsal Danışman)

Tengiz KORKMAZ (İmam Hatip mezunu- Avukat)

Lütfullah KALELİ (İlahiyatçı- Yazar)

Gülay AKBULUT (İlahiyatçı Yazar)

Mehmet GÖL (İlahiyatçı- Yazar)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir