Haber

Kim trolledi… Sözde UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi

15 Ekim 1978’de, Paris’teki UNESCO merkezinde “Hayvan Hakları Üniversal Beyannamesi” ilan edildiği savı, internette birçok web sitesinde yer aldı. Tez edilen beyanname, Türkiye’de ortalarında Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’nin de bulunduğu birçok resmi kuruluşun web sitesinde yayınlandı.

Söz konusu beyanname, TBMM tutanaklarına dahi girdi.

Odatv araştırdı, UNESCO’nun resmi internet sitesinde bu türlü bir bildirgenin bulunmadığı ortaya çıktı.

Hayvan haklarıyla ilgili birinci beyannamelerden birisi, 1979 yılında Avrupa Kurulu tarafından ilan edildi.

O beyannamedeki unsurlar ile, kamu kurumlarının UNESCO’ya atfettiği beyanname ortasında farklılıklar mevcut.

Türkiye’de birçok kamu kuruluşunun web sitesinde yer alan ve hatta ABD’de Texas Üniversitesi’nin sayfasında bile yayınlanan UNESCO 1978 Hayvan Hakları Kozmik Beyannamesi, UNESCO’nun internet sitesinde yer almıyor.

Bu kuruluşların tamamı, beyannamenin UNESCO’ya ilişkin olduğunu öne sürerek yayınladı. Birleşmiş Milletler nezdinde bir “evrensel hayvan hakları bildirgesi” oluşturma gayretlerinin ise 2000’li yıllarda başlaması dikkat çekti.

İşte UNESCO’ya ilişkin hiçbir resmi internet sitesinde yer almayan ve hiçbir kaynakta geçmeyen Hayvan Hakları Kozmik Beyannamesi’ndeki hususlar:

UNESCO’YA İLİŞKİN OLDUĞU TEZ EDİLEN HAYVAN HAKLARI KOZMİK BİLDİRİSİ

1-Bütün hayvanlar hayat önünde eşit doğarlar ve birebir var olma hakkına sahiptirler.

2-Bütün hayvanlar hürmet görme hakkına sahiptir. Bir hayvan çeşidi olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla vazifelidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

3-Hiçbir hayvana makus davranılamaz, acımasız ve zalimce hareket yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zarurî olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4-Yabani tipten olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal etraflarında karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim hedefli olsa bile özgürlükten mahrum kılmanın her çeşidi bu hakka karşıttır.

5- Klasik olarak insanların etrafında yaşayan bir cinsten olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde tipine mahsus hayat şartları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

6-İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

7-Bütün çalışan hayvanlar iş müddeti ve yoğunluğunun sonlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8-Hayvanlara fiziki ya da ruhsal bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına alışılmamıştır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve ayrıca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9- Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, mevti de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10-Hayvanlardan insanların cümbüşü olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan şovlar hayvan onuruna karşıttır.

11-Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı hatadır.

12- Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir cürümdür.

13-Hayvan vefatına de hürmet göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

14-Hayvanları muhafaza ve savunma kuralları, hükümet seviyesinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları üzere kanunla korunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir