Türkiye’nin IBRD ile imzaladığı hibe anlaşması onaylandı

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Periyodu (FRIT-II) kapsamında 5 Mayıs 2022’de imzalanan “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi-Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı” mutabakatı kapsamında banka, 61 milyon avroyu aşmayacak bir hibe sağlayacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülecek projenin gayesi, mutabakat metninde, “Geçici muhafaza statüsü altındaki Suriyelilerin, memleketler arası muhafaza müracaat sahibi ve memleketler arası müdafaa statüsü sahibi şahısların ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini artırmak ve işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak.” olarak belirlendi.

Proje faydalanıcılarına yönelik geçim kaynakları danışmanlık hizmetleri, istihdam dayanağı ve başka danışmanlık hizmetleri ise İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından verilecek.

İŞKUR bu kapsamda iş ve meslek danışmanlığı ile uygulamalı eğitim programlarını yürütürken, Kızılay ise ön eleme ve kayıt, geçim kaynağı danışmanlık hizmetleri ve öteki hizmetlere yönlendirmeler, lisan eğitimi, işe hazırlık ve toplumsal maharet eğitimi üzere programları yürütecek.

Hibe programı kapsamında yürütülen projelere ait raporlar yılın her çeyreğinin bitimi üzerinden geçen 45 gün içinde IBRD’ye sunulacak. Bir sonraki mali yıla ait rapor ise her yılın 15 Ekim’inden evvel IBRD’ye sunulacak.

Program kapsamındaki hibelerden İŞKUR’a kayıtlı ve proje operasyon el kitabında belirtilen kriterleri karşılayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da faydalanabilecek.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort